چاپ

 

پرداخت آنلاین گزینه های غیر رایگان از درگاه

بانک سامان

برای پرداخت آنلاین بر روی دکمه زیر کلیک کنید

(پرداخت آنلاین گزینه های غیر رایگان استخدام)


(نکته : به علت تحریم بودن ایران،گاها"درssl صفحه پرداخت آنلاین بانکها مشکل بوجود می آید .برای عبور از این خطا شما گزینه پیشرفته را بزنید وسپس ادامه را کلیک کنید)